מלגות
מצדיעים למילואים 2017!

האגודה מבקשת להוקיר ולהודות לסטודנטיות והסטודנטים המשרתים במערך המילואים ומעניקה להם מלגה ייחודית

דרגו עכשיו:

מצדיעים למילואים - האגודה מעניקה מלגה ייחודית 


בסך 1000 ש"ח - נותרו מלגות אחרונות. מהרו!  

*נותרו מלגות אחרונות. 


מלגה ייחודית של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים
 

למשלמי/ות דמי רווחה


האגודה מבקשת להודות לסטודנטיות והסטודנטים המשרתים במערך המילואים
ומעניקה להם מלגה ייחודית בסך 1000 ש"ח ותעודת הוקרה .

תנאים מחייבים:


1. תנאים אקדמיים:
    
א. סטודנט/ית משלמי דמי רווחה
    ב. סטודנט/ית חבר אגודה
    ג. סטודנט/ית פעיל/ה באוניברסיטה הפתוחה בשני סמסטרים לפחות , הרשום/ה לשני קורסים לפחות בשני הסמסטרים יחד. (מדובר ברישום לקורס אחד לפחות בסמסטר אביב 2017 ואחד לפחות בסמסטר קיץ 2017 או  סתיו 2017)
    ד. סטודנט/ית אשר סיים/ה בהצלחה למעלה מ-2 סמסטרים באו"פ ובנוסף סיים/ה בהצלחה למעלה מ-4 קורסים אקדמיים ומעל 12 נקודות זכות אקדמיות
.

2. ימי מילואים:
    סטודנטים:
אם זומנת ל-25 ימ"מ ויותר מתאריך 1.4.2016 ועד 31.3.2017


    סטודנטיות:
אם זומנת ל-18 ימ"מ ויותר מתאריך 1.4.2016 ועד 31.3.2017

כיצד מגישים טופס לבקשת מלגה?
בקשת מלגת "מצדיעים למילואים" תוגש ביוזמת הסטודנט החל מ- 10.5.2017 ועד 30.6.2017 
בקשות שתתקבלנה לאחר תאריך זה לא ייבדקו.

1. יש למלא את הפרטים ב
קובץ המצורף כאן>>> 

2. יש לשלוח אישור רשמי על ימי מילואים שבוצעו במהלך התקופה הנוגעת למלגה. 
אישור מילואים (טופס 3010), ניתן להשיג 
באתר כאן>>.

את הטפסים יש לשלוח ביחד, לא בחלקים (מדובר בשני טפסים בסך הכל) ולציין בנושא המייל את: סוג הפנייה- מלגת מילואים, שם הסטודנט- ישראל ישראלי, מספר ת.ז -1234567. אל הכתובת הבאה:   milgot@studentop.org


* קבלת המלגה מותנית בהגעה לטקס חלוקת המלגות אשר יתקיים בחודשי הקיץ
  
 הגשת מועמדות אינה מבטיחה קבלת המלגה.* 
*
אגודת הסטודנטיות והסטודנטים תעניק את המלגות לפי שיקול דעתה ועשויה להתחשב בגורמים נוספים בכל הנוגע לבחירת מקבלי המלגות