חדשות האגודה
מכרז קפיטריות

מכרז הקפיטריות של האגודה

דרגו עכשיו:אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
מפרסמת בזאת

מכרז פומבי 1/2016 לקבלת הרשאה לניהול והפעלה של 4 עגלות קפה בקמפוסים השונים בהתאם למסמכי המכרז ( ניתן להציע הצעה גם על עגלת קפה אחת בלבד)

 1. אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מזמינה בזאת הגשת הצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום מסמכי המכרז מפורסמים באתר www.studentopcart.com (להלן: "אתר").
 3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 19.2.2017 עד השעה 15:00 במשרד עו"ד ישי דב גלילי רחוב החשמונאים 105 ת"א קומה ראשונה.
 4. כל שינוי ו/או הבהרה למסמכי המכרז יפורסמו באתר בלבד.
 5. מועדי הסיור:
  10/1 - קמפוס בית בירם - חיפה, בשעה 12.00 - מפגש במזכירות הקמפוס
  11/1 - קמפוס קלאוזנר - ת"א, בשעה 08.30 - מפגש במשרד 104
  18/1 - קמפוס מל"י - ירושלים, בשעה 10.00 - חדר מס' 24
  29/1 - קמפוס הכפר הירוק, בשעה 09.00 - כיתה מס' 28
 6. כמות הסטודנטים המשוערת לקמפוס (ת"א-4405, חיפה-1918, מל"י-1381,הכפר-187)
 7. שאלות ותשובות:
  1. ש: מה העלויות לחשמל, מים וארנונה?
      ת: הספק אינו משלם חשמל, מים וארנונה.
  2. ש: מה גודל המחסן? (רמת  אביב/בית בירם)
      ת: גודל המחסן ברמת אביב כ-8 מ"ר, בבית בירם גודל המחסן כ-4 מ"ר.
  3. ש: מה היקף ההזמנות/כיבודים שהאוניברסיטה מזמינה בעגלת הקפה?
      ת: אין לנו נתונים - יש לפנות לספק
  4. ש: מהם מועדי הפגרות/חופשות סמסטר?
      ת: מועדי הפגרות/חופשות מפורסמות באתר האוניברסיטה הפתוחה
  5. ש: האם הזוכה במכרז רשאי להעבירו לקבלן משנה את הפעלת העגלה?
      ת: במכרזים שלנו אין הזוכה רשאי להעביר לקבלן משנה.
 8. עדכון: ועדת המכרזים מודיעה כי בסעיף 54 למכרז, נפלה טעות סופר, שהועדה החליטה לתקן, שבמצב שבו יש שתי הצעות בעלות משקל  משוקלל זהה, תתקבל ההצעה הגבוהה ביותר.

 9. הוועדה מודיעה כי הזוכים במכרז הם:
  קמפוס קלאוזנר תל אביב - שוקולטה
  קמפוס הכפר הירוק - נטו
  קמפוס מל"י - קופי שי
  קמפוס חיפה - רוזמרין
  מועדים ולו"ז יפורסמו בשבועיים הקרובים

 10. הוועדה מודיעה כי נפלה טעות סופר בזוכים של המכרז באופן כזה שחברת רוזמרין הוכרזה כזוכה בקמפוס קלאוזנר-תל אביב, אולם הזוכה האמתית שעליה הוחלט בוועדת המכרזים היא חברת שוקולטה.

 11. וועדת המכרזים מודיעה כי לאור פנייתו של ספק "שמיאב בע"מ" אשר טען כי הספק שוקולטה הוא בעצם "פרונט" של ספק אחר, הוועדה התכנסה ושמעה את ההקלטות שנשלחו אליה.

 12. הוועדה האזינה להקלטות ולאחר מכן שמעה את עמדתו של מנכ"ל שוקולטה - מר אלי טרדיון, והוא התחייב בפניה שהוא בעצמו יפעיל את העגלה בקלאוזנר והוא הגיש את ההצעה במכרז בשם שוקולטה ואין קשר כלשהו בין הצעתו במכרז לבין קופי שי מלבד חברות בין הבעלים.

 13. הוועדה החליטה להשאיר את זכייתו של שוקולטה על כנה, ולהמשיך לעקוב אחר הנושא בהמשך.

 14. אנו מודים לכלל המשתתפים על השתתפותם במכרז.

קישור למכרז המלא: מכרז קפיטריות