ABC - אנגלית באגודה
כל מה שרציתם לדעת - הרפורמה בקורסי האנגלית

בשורה חדשה לסטודנטים! מהיום תוכלו ללמוד את קורסי החובה באנגלית בחינם, ובאופן מקוון באתר חדש של האו"פ!

דרגו עכשיו:


אנו נרגשים ונרגשות לספר לכם/ן שהושק באופן רשמי המיזם שמציע דרך חדשנית וזולה ללמוד אנגלית באקדמיה!

מהיום, כל סטודנט/ית יכול/ה לבחור שלא להירשם לקורס מעבר רמה פרונטלי במוסד (קורס יקר שאינו כלול בשכ"ל), אלא ללמוד לבחינת מעבר הרמה באופן חינמי ועצמאי לחלוטין!

אתר הקורסים הממוחשב כולל שיעורים מצולמים ותרגולים פתוחים וחינמיים שניתן ללמוד באופן עצמאי מכל מחשב או טלפון חכם, אשר מכינים את הלומד/ת לבחינת מעבר לרמה שמתקיימת במוסדות בסוף כל סמסטר. על מנת לעבור רמה על הסטודנט להירשם ולשלם על הבחינה בלבד.

רמת מתקדמים ב’, הרמה הגבוהה ביותר שיש לעבור לצורך קבלת הפטור, תישאר קורס פרונטלי.

בשלב זה האתר מכיל סרטוני הנחיה ותרגול בסיסי בלבד ובמהלך ששת החודשים הקרובים, אתר הלימוד ישודרג והוא יכלול תרגולים אינטראקטיביים רבים ומעקב אישי אחר הלומד.

לאתר המיזם לחצו כאן>>>

 האתר פותח על ידי האו"פ, ובו כל ההסברים והשיעורים: 

פרטים חשובים נוספים בנוגע למיזם:

1. עלות הבחינה המומלצת על ידי ות"ת למוסדות היא כ-300 ₪ (אגב לשם השוואה- קורסי האנגלית ברמות הנמוכות שדורשים 8 נ"ז יכולים לעלות עד 3,000 ₪. ​במוסדות השונים, ​לכל קורס!).

2. הקורסים המקוונים הינם חלופה בלבד למערך הקורסים הפרונטליים הקיים!חובתו של כל מוסד לדאוג כי יפתח לפחות קורס אחד בכל רמת לימוד אנגלית עבור כל מי שרוצה להמשיך וללמוד במוסד.

3. האו"פ תוציא מכתב המעדכן את כלל הסטודנטים על האפשרות לקחת קורסים מקוונים ולהירשם לבחינה בלבד וכן ​תפרסם ​בהמשך את אופן ומועדי ההרשמה לבחינות אלו (מועד א' וב')

​4. למה קורס מתקדמים ב' לא כלול ברפורמה?! שתי סיבות. הראשונה, כי הקורס נמצא תחת שכר לימוד והסטודנטים בפועל לא משלמים עליו מעבר (אם מישהו\י לא מבין\ה מה זה אומר, צרו איתי קשר ואסביר). הסיבה השנייה כי זה יוצר סטנדטיזציה של לימודי האנגלית. בסופו של דבר, הסטודנט לומד את הקורס האחרון במוסד וכך המוסד מבטיח שהסטודנט ברמת האנגלית המתאימה לו.

​5. מה עם סטודנטים\ות הלומדים\ות עכשיו קורס באנגלית? בגדול, הרפורמה לא חלה עליהם, רק על סטודנטים שעוד לא נרשמו. אי אפשר לבטל את הקורס שהם רשומים אליו עכשיו ולקבל החזר

​6. על הסטודנט לדעת בעצמו מה הסיווג שלו באנגלית!!! כל סטודנט בישראל מקבל סיווג באנגלית (לפי פסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם). לפי הסיווג עליו לדעת איזה קורס הוא צריך ללמוד. סטודנט שייגש לקורס לא לפי הרמה שהוא מסווג אליה, לא יורשה לגשת לבחינה. סטודנט שלא קיבל שום סיווג באנגלית (נכנס למוסד ללא פסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם), עליו להתחיל את הקורסים ברמה הנמוכה ביותר – בסיסי 1.

7. סטודנט שכרגע, בסמסטר הנוכחי, 2016א', נמצא בעיצומו של הקורס, כמובן שלא יקבל החזר ויוכל להינות מהרפורמה רק בסמסטר המתקרב.​8. במהלך היום (חמישי, 7/1) ייצא מכתב רשמי מטעם האו"פ ובו הבהרות נוספות בנושא.

בכל שאלה או בעיה שאתם נתקלים בה אל תהססו לפנות אלינוהמידע כפי שמופיע באתר של המל"ג - http://che.org.il/?p=37750בהצלחה לכולנו!הילה קורדנה - יו"ר האגודהוחברי ההנהלה


תאגיות :פטור באנגלית