ליווי בכתיבת עבודות סמינריוניות
שאלות ותשובות - בחינות באו"פ

כשתקופת המבחנים בפתח, הכנו לכם שאלות ותשובות נפוצות בנושא בחינות באו"פ

דרגו עכשיו:


נרשמתי למבחן ואני רוצה לבטל או לשנות תאריך או מיקום בחינה, כמה זמן לפני המבחן אוכל לעשות זאת?

הרשמה לבחינה וביטול הרשמה

תאריכי הבחינות של כל קורס מפורטים מדי סמסטר במערכת שאילתא, במערכת קול-האו"פ.

השיבוץ למרכז הבחינה ייעשה על-פי אזור מגורים, בקשת הסטודנט, ובכפוף למכסת הנבחנים האפשרית בכל מרכז.

את פריסת מרכזי הבחינות האפשרית במועד ניתן לראות כשלושה שבועות לפני המועד במערכת שאילתא או באמצעות פנייה למוקד הפניות.

הרשמה לבחינת הגמר

§ סטודנטים רשאים להירשם לבחינות הגמר פעמיים לכל היותר בכל קורס שאליו נרשמו (מותנה בזכאותם האקדמית להיבחן).

§ ישנן 3 דרכים להירשם לבחינת הגמר: (למועד א' ולמועד ב'): מערכת שאילתא; מערכת קול-האו"פ; מוקד הפניות והמידע.

§ שימו לב! אם לא ביטלתם את ההרשמה למבחן בזמן, ההרשמה לבחינה נספרת בין אם ניגשתם לבחינה ובין אם לאו (ביטול הרשמתה בזמן- מפורט בהמשך).

§ שימו לב! סטודנטים שייכשלו במועד א, יוזמנו לבחינה במועד ב רק אם יבקשו להיבחן ויירשמו לבחינה.

§ שינוי הרשמה למועד בחינה בקורס, מבטל אוטומטית את ההרשמה למועד הבחינה הקודם, אם בעת שינוי ההרשמה מועד הבחינה הקודם טרם עבר. ההרשמה החדשה היא התקיפה.

ביטול הרשמה לבחינת הגמר

§ במידה ונרשמתם לבחינה ואינכם מתכוונים להגיע לבחינה, עליכם לבטל את הרשמתם לבחינה לפני תאריך הבחינה, כמפורט בטבלה המצורפת.

§ ביטול הרשמה לבחינה שבוצע בזמן, לא ייספר במניין שתי ההרשמות לבחינה.

§ ניתן לבטל הרשמה לבחינה באמצעות המערכות הבאות: מערכת שאילתא; מערכת קול-האו"פ; מוקד הפניות והמידע.

מועדי סגירת הרשמה וביטול הרשמה לבחינהשימו לב: ערבי חג, חול המועד, ימי שישי ויום הבחינה לא ייספרו במניין הימים.

התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא (בקישור למועדי בחינות/הרשמה לבחינה), קול האו"פ ומוקד הפניות.

מועדים שבהם ההרשמה סגורה

מועדים שבהם לא ניתן לבטל הרשמה

הערות

בחינה בתנאים רגילים

שלושה ימי עבודה לפני יום הבחינה

שני ימי עבודה לפני יום הבחינה

(*) ראו דוגמה להלן

בחינה בתנאים מיוחדים/מתואמים

שמונה ימי עבודה לפני יום הבחינה

שני ימי עבודה לפני יום הבחינה

בחינה בחו"ל

חודש ימים לפני יום הבחינה

שלושה ימי עבודה לפני יום הבחינה

(*) דוגמה לבחינה בתנאים רגילים:

יום הבחינה

מועד אחרון להרשמה לבחינה

מועד אחרון לביטול הרשמה לבחינה

ב

יום ג בשבוע שלפני יום הבחינה

יום ד בשבוע שלפני יום הבחינה

ג

יום ד בשבוע שלפני יום הבחינה

יום ה בשבוע שלפני יום הבחינה

ה

יום א בשבוע שבו מתקיימת הבחינה

יום ב בשבוע שבו מתקיימת הבחינה

למידע מפורט:

http://www.openu.ac.il/exams/exams_regulations.html#sub3

מהו הזמן המקסימלי לקבלת ציון על מבחן? ועל עבודה סמינריונית?

תוצאות בחינה

האוניברסיטה הפתוחה תשתדל למסור לכל סטודנט את תוצאות הבחינה תוך עשרים וחמישה ימים ממועדה.

יש אפשרות לקבל את הציונים במערכת שאילתא או בקול-האו"פ.

לאחר עשרים וחמישה ימים ממועד הבחינה, אם לא קיבל הסטודנט הודעה על תוצאותיה, יוכל לפנות למוקד הפניות לבירור.

למידע נוסף:

http://www.openu.ac.il/exams/exams_regulations.html#sub8

עבודה סמינריונית:

אין פרק זמן מוגדר לבדיקת ע"ס – ניתן לפנות בנושא למרכז ההוראה בקורס.קיבלתי ציון ואני רוצה לבדוק את מחברת הבחינה- כיצד ניתן לעשות זאת?

קבלת קובץ סרוק של מחברת הבחינה

סטודנטים שרוצים לעיין בבחינתם או לערער עליה יוכלו לקבל, במרבית הקורסים, קובץ סרוק של מחברת הבחינה, וזאת עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה על ציון הבחינה

שירות זה ניתן באמצעות מערכת הפניות בשאילתא, קול-האו"פ או מוקד הפניות והמידע.

באפשרות הסטודנט לבחור לקבל את העתק הבחינה כעותק קשיח (צילום) או עותק ממוחשב (סריקה).

כמו כן, ניתן לעיין במחברת הבחינה לאחר בדיקתה בקמפוס רעננה, ללא תשלום, בתיאום מראש עם מרכז/ת ההוראה בקורס.

ההזמנה כרוכה בעלות, ואפשרית באמצעות:

§ מערכת השאילתא: פניות (סרגל כלים מצד ימין) > פניה חדשה > נושא: בחינות > בקשה לצילום/ סריקת מחברת בחינה.

§ באמצעות פניה כתובה ל- infodesk@openu.ac.il בציון 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת.

§ אם לא קיים כרטיס אשראי תקף במערכת, ניתן לבצע הזמנה מול מוקד הפניות בטלפון 09-7782222.

סריקת מחברת בחינה

צילום מחברת בחינה

עלות כספית

5 ₪ (חינם למשלמי דמי רווחה)*

21 ₪

זמן טיפול לקבלת העתק

מיד לאחר קבלת אישור על תשלום

כשבועיים

קבלת העתק

קובץ הבחינה יועלה לשאילתא,

ניתן לראותו בשני מקומות:

· קורסים > פירוט הקורס > ציוני מטלות ובחינות

· פניות > פירוט הפניה 'הזמנת מחברת בחינה'

יישלח בדואר רגיל לכתובת המעודכנת במערכת בלבד.

הגשת הערעור

אפשרית באמצעות מערכת השאילתא בלבד.

יופיע קישור בשאילתא לטופס ערעור מקוון,

היכן שמופיע קובץ הבחינה.

יחד עם צילום מחברת הבחינה נשלח טופס ערעור אותו יש למלא ולפקסס למרכז הישגים לימודיים לפקס 09-7780724/6.

ניתן לסרוק את הטופס, ולהעבירו באמצעות אפיק זה.


מומלץ מאוד להשתמש במערכת הפניות בשאילתא לקבלת שירות מהיר ויעיל יותר.

*שימו לב! סטודנטים המשלמים דמי רווחה זכאים לקבלת מחברת בחינה סרוקה בחינם אחת לסימסטר!

למידע באתר:

http://www.openu.ac.il/exams/exams_regulations.html#sub10אני רוצה לערער על הציון- מה עלי לעשות? מהו הזמן המקסימלי לקבלת תשובה?

ערעור על תוצאות בחינה

על מנת לערער עליכם להגיש ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר. ולהגישו תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה.

כדי להגיש ערעור יש לבקש צילום או סריקה של בחינת הגמר האישית, עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה.

את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתא.

למבקשים צילום מחברת שישלח בדואר, יצורף גם טופס ערעור להגשה בפקס. נוהל הערעור מתואר בהנחיות לערעור על ציונים. שימו לב! ערעור שאינו מנומק לא ייבד, לכן אנא וודא שנימקתם היטב את טענותיכם.

הערעור יועבר לבדיקה ע"י גורם שונה ממי שבדק את הבחינה.

ניתן להתעדכן בטיפול בערעור באמצעות מערכת שאילתא: פניות > פירוט הפניה 'הזמנת מחברת בחינה'.

לתשומת לבך -

§ לפני הערעור כדאי לדעת כי שינוי ציון, במקרה שייעשה, יכול להיות בשני הכיוונים.

הציון החדש לאחר הערעור יוכל להיות גבוה או נמוך מהציון הקודם. הציון החדש הוא הקובע.

§ בדיקת הערעור אינה מוגבלת בזמן. לפניות ושאלות בנושא יש לפנות למרכז/ת ההוראה בקורס.

ערערתי על הציון אך לא העלו לי נקודות, האם אני יכול לערער שוב?

ניתן לערער על בחינה פעם אחת בלבד.כיצד ניתן להגיש בקשה למועד ג'?- למי לפנות?

סטודנט זכאי להיבחן עד שתי בחינות בקורס בתואר ראשון (בתואר שני לעתים הזכאות היא לבחינה אחת בקורס).

סטודנט שלא ניצל את זכותו להיבחן במהלך סמסטר הלימוד והסמסטר העוקב בו מתקיים הקורס, אינו זכאי עוד להיבחן באותו קורס.

§ במקרים חריגים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, ניתן לפנות אל מרכז ההוראה בקורס בבקשה למועד בחינה מעבר לזכאות.

שימו לב! על מנת לגשת לבחינה בקורס עליכם להשלים את דרישות הקורס (ממ"נים). במקרה ולא הושלמו דרישות הקורס במסגרת הסמסטר, ניתן לבצע הרשמה חוזרת לקורס בתשלום מופחת בהתאם לנוהל.בחינות בחו"ל http://www.openu.ac.il/overseas/ba_students.html

היכן נבחנים בחו"ל?

הבחינות מתקיימות בנציגויות ישראל בחו"ל (‏ שגרירויות או קונסוליות )‏.

האם האו"פ יכולה להתחייב שאיבחן במקום הקרוב למקום מגורי?

האו"פ מבטיחה לשבץ אותך לנציגות הקרובה למקום מגוריך, שבה אפשר לקיים את הבחינות. לעתים מסתבר כי הנציגות הקרובה – רחוקה למדי וההתייצבות לבחינה כרוכה בטיסה, הוצאות נוספות וכו'. כדי להימנע מהפתעות בנושא זה, רצוי מאוד לברר בהקדם את מקום הבחינה המיועד לך באמצעות יצירת קשר.

מתי מתקיימות הבחינות?

הבחינות מתקיימות לאחר סיום הסמסטר. סטודנטים חו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏ למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות )‏.

כיצד אדע מתי מתקיימת הבחינה והיכן?

כחודש לפני הבחינה נשלחת הודעה על התאריכים המוצעים לבחינה ועל מקום הבחינה. מתוך התאריכים המוצעים, יש לבחור מועד אחד (‏ לכל קורס )‏ ולהירשם לבחינה. בהמשך יישלח זימון לבחינה בהתאם לתאריך הנבחר ובו מקום הבחינה, שם איש הקשר, טלפון להתקשרות והוראות כלליות.

מדוע הציון שלי מתעכב (‏ לעומת זה של סטודנטים אחרים בקורס, לעומת המקובל באו"פ )‏?

הבחינות מחו"ל נבדקות רק לאחר הגיען לארץ. עם הגיען, נעשים כל המאמצים כדי להעבירן לבדיקה ולקבל את הציון במהירות האפשרית. עם זאת, אין לאו"פ כל דרך להבטיח את מועד הגעתן של הבחינות. לכן, על הסטודנטים בחו"ל לדעת מראש שלא יקבלו את ציוניהם במועד שבו יקבלו אותו סטודנטים בארץ, ולעתים יעבור זמן רב עד לקבלת הציון. אם הציון לא התקבל עד 25 יום מתאריך הבחינה (‏ משך הזמן המקובל, אך לא המובטח )‏, מוצע לפנות בבקשה לבירור‏.

כמה פעמים אוכל להיבחן בקורס? מתי? האם מצבי שונה מזה של סטודנט בארץ?

סטודנט באו"פ זכאי להיבחן בשני מועדים בכל קורס. בשונה מסטודנט בארץ שזכאי להיבחן במועד א' ובמועד ב' בסיום הסמסטר שבו למד את הקורס, סטודנט חו"ל זכאי להיבחן רק במועד אחד (‏ בכל קורס )‏ בסמסטר (זאת כיוון שהאו"פ אינה יכולה להבטיח לנבחני מועד א' שיקבלו את ציון הבחינה במועד שיאפשר להם הרשמה למועד ב'). סטודנט חו"ל יכול להיבחן בשנית במועדי הבחינות של הסמסטר העוקב שבו נלמד הקורס. אולם, למרות הכתוב למעלה, אם לוח הזמנים יאפשר זאת, יוכל הסטודנט להיבחן פעמיים באותו הסמסטר.

האם אפשר לקבל בחו"ל תנאי בחינה מיוחדים?

סטודנטים הלומדים בחו"ל יכולים לקבל תוספת זמן בלבד.

כאשר סיבת הבקשה היא לקויות למידה, יש לפנות
ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לפחות חודשיים לפני הבחינה (‏ לפחות 35 ימי עבודה )‏.

סיבות אחרות לבקשה לתנאי בחינה מיוחדים, יש להפנות
לדיקנט הסטודנטים.

***

אז אתם יודעים כבר הכול, מה הכי חשוב לזכור? שאחרי שלמדתם והתכוננתם, להגיע לבחינה עם כרטיס הסטודנט העדכני שלכם, חטיף, בקבוק מים ושק של אופטימי:)