למי שעדיין לא הספיק או לא מצא זמן, התערוכה הנפלאה הזו נמשכת עד 31.7