מבנה האגודה
מבקר האגודה

מבקר האגודה

דרגו עכשיו:


תפקיד המבקר:
 
המבקר מפקח על פעילות העמותה, משמש כנציב פניות הציבור, וניתן לפנות אליו בכל שאלה או
תלונה לגבי פעילות העמותה, נבחריה ועובדיה.


מבקר האגודה:
עו"ד גיא הדר – mevaker@studentop.org

(נא לציין שהפנייה נעשית בקשר לעמותת הסטודנטים של האו"פ).