מבנה האגודה
וועדת ביקורת

וועדת ביקורת

דרגו עכשיו:


רקע כללי:

ועדת הביקורת – קיימת מכוח חוק העמותות. חברים בה שלושה חברים – יו"ר ו-2 חברים נוספים – שהנם חברי עמותה, ואינם ממלאים בעמותה כל תפקיד אחר, למעט חברות במועצת הסטודנטים (האסיפה הכללית של העמותה).


תפקידי הוועדה:

ועדת ביקורת היא גוף ביקורת פנימי, בלתי תלוי, אשר אמון על הפיקוח אחר התנהלותה התקינה של עמותת הסטודנטים. לוועדת ביקורת סמכות לבדוק כל נושא הקשור לפעילות ולתפקוד העמותה ומוסדותיה, ובכלל זה גם את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בפעולותיה ואת טוהר המידות של מוסדותיה ונושאי התפקידים בה. הוועדה פועלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם מבקר העמותה.

חברי הוועדה יפעלו בשקיפות מרבית כאשר מול עיניהם עומדת תמיד טובת הסטודנטים.

ועדת הביקורת תהווה גוף הצובר מידע ומפיק לקחים על מנת לייעל את עמותת הסטודנטים ולשמר את המנהל התקין שלה.


מתי ניתן לפנות לוועדה?

ועדת הביקורת משמשת לכם/ן הסטודנטים כתובת 
נוספת אליה תוכלו לפנות במקרה ואתם סבורים כי לא קבלתם מענה מספק מעמותת הסטודנטים.

במקרה והחלטתם לפנות אלינו, אנא ציינו במכתבכם אל מי בעמותה כבר פניתם ומה הייתה תשובתו/מעשיו.

"הדמיון מחקה. הרוח הביקורתית היא היוצרת". אנא זכרו, "ראוי לה לביקורת שלא תהיה חטטנית, בזבזנית, סכינאית ועוקרת שורשים, אלא עליה להיות מורת דרך ומביאה השראה, רוח דרומית ולא רוח מזרחית" (אמרסון).
 

יו"ר הוועדה:
דן דבירי – 
v-b@studentop.org

חברי הוועדה:

אלכס נקריץ'
יוסי ג'יבלי