מבנה האגודה
הגש מועמדות לוועדת המכרזים

בחירות לוועדת מכרזים

דרגו עכשיו:


דרושים מתנדבים לוועדת מכרזים של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים המלאים