מבנה האגודה
נשיאות האגודה

תפקיד הנשיאות

דרגו עכשיו:


תפקיד הנשיאות:
 
ניהול ישיבות המועצה, הכנת סדר היום וביצועו, הכנת פרוטוקולי הישיבות, תיעוד כלל החלטות המועצה והוועדות המסונפות לה וכן פיקוח על ביצוע החלטות אלה.
 
נשיא המועצה:  רן הלברשטיין - pres@studentop.org

סגנית נשיא: דניאלה ליזמי
סגן נשיאיואב תעיזי