מלגות
מצדיעים למילואים 2018!

האגודה מבקשת להוקיר ולהודות לסטודנטיות והסטודנטים המשרתים/ות במערך המילואים ומעניקה להם/ן מלגה ייחודית

דרגו עכשיו:


מצדיעים למילואים - האגודה מעניקה מלגה ייחודית בסך 1000ש"ח -מהרו! מספר
המקומות מוגבל


מלגה ייחודית של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים 

למשלמי/ות דמי רווחה

תנאים מחייבים:


1. תנאים אקדמיים:
    
א. סטודנט/ית משלמי דמי רווחה
    ב. סטודנט/ית באוניברסיטה הפתוחה, הרשום/ה לפחות לשני קורסים אקדמיים, בארבעת
    הסמסטרים 2018 ב' - 2017 ב'
.
   ג.  סטודנט/ית באוניברסיטה הפתוחה אשר סיים/ה בהצלחה לפחות ארבעה קורסים אקדמיים במהלך לימודיו באו (כולל בשנים עברו)

*רשא/ית להגיש מועמדות סטודנט/ית אשר עומד/ת בכל התנאים האלו המצויינים לעיל יחדיו.

2. ימי מילואים:
    סטודנטיות סטודנטים:
אם זומנת ל-21 ימ"מ ויותר מתאריך 1.4.2017 ועד 31.3.2018

כיצד מגישים טופס לבקשת מלגה?
בקשת מלגת "מצדיעים למילואים" תוגש ביוזמת הסטודנט החל מ- 01.5.2018 ועד 30.6.2018 
בקשות שתתקבלנה לאחר תאריך זה לא ייבדקו. הטפסים ייבדקו במהלך חודש אוגוסט 2018 .

1. יש למלא את הפרטים בקישור כאן>>>


2. יש לשלוח אישור רשמי על ימי מילואים שבוצעו במהלך התקופה הנוגעת למלגה. 
אישור מילואים (טופס 3010), ניתן להשיג 
באתר כאן>>.

את הטפסים יש לשלוח ביחד, לא בחלקים (מדובר בשני טפסים בסך הכל) ולציין בנושא המייל את: סוג הפנייה- מלגת מילואים, שם הסטודנט- ישראל ישראלי, מספר ת.ז -1234567. אל הכתובת הבאה:   milgot@studentop.org


* קבלת המלגה מותנית בהגעה לטקס חלוקת המלגות אשר הודעה על מועד קיומו תצא בהמשך

 הגשת מועמדות אינה מבטיחה קבלת המלגה.* 
*
אגודת הסטודנטיות והסטודנטים תעניק את המלגות לפי שיקול דעתה ועשויה להתחשב בגורמים נוספים בכל הנוגע לבחירת מקבלי המלגות  ט.ל.ח