ABC - אנגלית באגודה
הטבה לקורס הכנה למבחן אמי"ר/ם

משיגים פטור באנגלית עוד לפני הלימודים! הירשמו לקורס ההכנה, במחיר מוזל ב ט י ר ו ף למשלמי/ות דמי רווחה!

דרגו עכשיו:


קורס הכנה למבחן אמי"ר הוא קורס ממוקד המכין את התלמידים למבחן המיון באנגלית של האוניברסיטאות. הקורס הוא אופציה מצוינת עבור מי שרוצה להגיע לרמת פטור באנגלית בלימודיו האקדמיים או לצמצם את מספר הקורסים שאותם יצטרך לקחת באנגלית, ובכך להפחית את הלחץ בזמן הלימודים. הקורס גם מכין אתכם ללימודים האקדמיים שכוללים בדרך כלל קריאה רבה של חומרים באנגלית והתמודדות עם אוצר מילים מסובך וטקסטים ברמה גבוהה.קונספט ייחודי בקורס ההכנה למבחן אמי"ר מבית "קידום" הינו קבוצת הלימוד. באמצעת קבוצת הלימוד, פוגש המדריך קבוצה קטנה של תלמידים ברמה מקצועית דומה לשיעור שמתמקד בדגשים המקצועיים להם זקוק כל תלמיד בקבוצה. במהלך קורס ההכנה למבחן אמיר מקבל כל תלמיד תוכנית עבודה בבית שתואמת את קצב התקדמות הכיתה ומבטיחה תרגול מקצועי מקיף לאורך הקורס כולו – מאוצר מילים ועד פרקי תרגול מלאים.

בקידום מתחייבים:

  •     על קורס איכותי המועבר על-ידי מדריכים מקצועיים ומיומנים, בעלי כישורי הדרכה גבוהים, המאפשרים לכל סטודנט להגיע למיצוי מלא של הפוטנציאל  האישי .
  •      על הכנה של מועמדים חלשים לבחינת האמי"ר/ם, במטרה להביאם לתנאי הסף הדרושים לקבלה ללימודים.
  •      על חומרים עדכניים , ומחלקת מחקר ופיתוח מיומנת.

לקבלת ההטבה בקורסי ההכנה של "קידום" לבחינת

 אמי"ר/ם לחצו כאן >>>

 

            קורס הכנה למבחן אמי"ר הוא קורס ממוקד המכין את התלמידים למבחן המיון באנגלית של האוניברסיטאות. הקורס הוא אופציה מצוינת עבור מי שרוצה להגיע לרמת פטור באנגלית בלימודיו האקדמיים או לצמצם את מספר הקורסים שאותם יצטרך לקחת באנגלית, ובכך להפחית את הלחץ בזמן הלימודים. הקורס גם מכין אתכם ללימודים האקדמיים שכוללים בדרך כלל קריאה רבה של חומרים באנגלית והתמודדות עם אוצר מילים מסובך וטקסטים ברמה גבוהה   
            קורס הכנה למבחן אמי"ר הוא קורס ממוקד המכין את התלמידים למבחן המיון באנגלית של האוניברסיטאות. הקורס הוא אופציה מצוינת עבור מי שרוצה להגיע לרמת פטור באנגלית בלימודיו האקדמיים או לצמצם את מספר הקורסים שאותם יצטרך לקחת באנגלית, ובכך להפחית את הלחץ בזמן הלימודים. הקורס גם מכין אתכם ללימודים האקדמיים שכוללים בדרך כלל קריאה רבה של חומרים באנגלית והתמודדות עם אוצר מילים מסובך וטקסטים ברמה גבוהה   
            קורס הכנה למבחן אמי"ר הוא קורס ממוקד המכין את התלמידים למבחן המיון באנגלית של האוניברסיטאות. הקורס הוא אופציה מצוינת עבור מי שרוצה להגיע לרמת פטור באנגלית בלימודיו האקדמיים או לצמצם את מספר הקורסים שאותם יצטרך לקחת באנגלית, ובכך להפחית את הלחץ בזמן הלימודים. הקורס גם מכין אתכם ללימודים האקדמיים שכוללים בדרך כלל קריאה רבה של חומרים באנגלית והתמודדות עם אוצר מילים מסובך וטקסטים ברמה גבוהה