הטבות
תקנון הגרלת "סקר האביב"

להלן תקנון לתחרות/הגרלה שתערך בקרב העונים לסקר

דרגו עכשיו:


תקנון תחרות/הגרלה "סקר האביב"

מושגים

  1. בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן :

                                א.        "עורך התחרות"- אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, שכתובתה: דרך האוניברסיטה 1, רעננה (להלן: "האגודה")

                                 ב.        "המפקח"- המפקח על התחרות הינו עו"ד ישי דב גלילי, שכתובתו במשרדי האגודה.

                                 ג.         "משתתף"-כל סטודנט הרשום באוניברסיטה הפתוחה ומוכר ככזה במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה "שאילתא"

                                 ד.        "זוכה"- הזוכה בתחרות.

 

התחרות/ ההגרלה

  1. האגודה עורכת את ההגרלה בשם "סקר האביב"  (להלן: "האגודה" ו-"התחרות"/ "ההגרלה" בהתאמה) כפי שיפורט להלן ;
  2. מועד פתיחת ההרשמה לתחרות הינו בין התאריכים 29.03.2018 ועד לום  29.05.2018 בשעה 12:00 בצהריים.
  3. הזוכה שיבחר יהיה זה שיעלה בהגרלה מבין אלו שהשיבו על הסקר במלואו.
  4. השתתפות: סטודנטים פעילים באוניברסיטה הפתוחה בלבד
  5. שמות הזוכה/ים בהגרלה יפורסם/ו באמצעי המדיה של האגודה: עמוד הפייסבוק של האגודה, באתר ובמייל השבועי.
  6. האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף עצמו אחראי באופן בלעדי להשתתפותו בתחרות ובכלל זאת אך לא בלבד לכל נזק גופני ו/או אחר כתוצאה מהשתתפות בתחרות והמשתתף מוותר ויתור מוחלט וסופי על כל טענה בגין נזקים כאמור ו/או אחרים בשל השתתפותו בתחרות .
  7. הפרס/ים –

קונסולת המשחקים Xbox

כמו כן יחולקו:

-לילה זוגי בצימר מפנק

-שני כרטיסים זוגיים להופעות במועדוני "זאפה" ברחבי הארץ,  הנחות משמעותיות במגוון קורסי העשרה של האגודה ועוד..

**השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים

 

תנאים נוספים:

  1. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.

9.  האגודה רשאית לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. בחירת הזוכה תעשה על ידי תכנה ייעודית ובפיקוח עו"ד ו/או רוא"ח מטעם האגודה.

11. מובהר בזאת כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה, שיתברר בדיעבד כי אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה, תהא האגודה רשאית לבטל זכיה זו ו/או לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר נמסר.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

ט.ל.ח