פרוטוקולים
פרוטוקולים

קראו את הפרוטוקול מישיבת המועצה האחרונה

דרגו עכשיו:
פרוטוקולים של מועצת הסטודנטים:ישיבות מועצת הסטודנטים פתוחות לציבור הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

מועצת הסטודנטים מתכנסת אחת לחודש לפחות (ישיבה מן המניין) וסדר היום שלה מתפרסם ע"י נשיאות המועצה.

נשיאות המועצה אחראית על הפרוטוקול ופרסומו בפומבי, כחלק מזה מפורסמים פרוטוקולי הישיבות באתר האגודה ומוצגים לרווחת הסטודנטים.רצ"ב פרוטוקולי ישיבות המועצה: