מטרות וחזון
מטרות וחזון

מטרות

דרגו עכשיו:


 מטרות וחזון 

 1. האגודה תעמוד בכל היעדים והמטרות שהציבה לעצמה הן במטרות לשמה היא קמה, כפי שמצוין בתקנון והן במטרות וביעדים שהוצבו בתכנית העבודה לשנת 2008-2009 בכל הרמות: הכללית והמחלקתית.
 2. האגודה תשים דגש על הרחבת פעילותה והרחבת השירותים בשלוחות הנמצאות בפריפריה ותגייס, תייצג ותערב פעילים ונציגים בפעילויותיה ובמוסדותיה. האגודה תדאג להנגיש את השירות לסטודנט- "עד הבית" בהתאם לרוח האו"פ , אופי הסטודנטים ומבנה הלימודים המיוחדים לה.
 3. האגודה תשאף בכל עת להגדיל את מספר חבריה ולשתף את מירב הסטודנטים במפעליה.
 4. האגודה תרחיב ותגדיל את מעגל הפעילים, המתנדבים והנציגים מקרב הסטודנטים. תוך שימת דגש לייצוג ועירוב הולם לכל שדרות ורובדי האוכלוסייה הסטודנטיאלית- מרכז ופריפריה, עולים וותיקים, ערבים ויהודים, נשים וגברים, בני הקיבוץ העיר והמושב, דתיים וחילוניים וכו'.
 5. האגודה תשאף למצוינות, שירותיות, דמוקרטיזציה ופתיחות והקשבה לצרכי הסטודנט.
 6. האגודה תפעל על-פי החוק, תדאג לעמוד בקריטריונים לקבלת תעודת ניהול תקין מרשם העמותות.
 7. האגודה תפעיל גופים נבחרים, דמוקרטיים ויציבים, וגופי בקרה: ועדת ביקורת, מינוי עו"ד ורואה חשבון ותשאף ל"יישר קו", לנהל את ענייניה באופן מסודר, חוקי, דמוקרטי ושקוף ולעמוד בתקנון האגודה. האגודה תיערך ותקנה את כל הכלים לבחירות נגישות ודמוקרטיות למוסדות האגודה אשר יחולו במהלך חודש מאי 2010.
 8. האגודה תניף את נושא המעורבות החברתית כדגל מרכזי הן בנפח הפעילות והן בסדרי העדיפויות התקציביים.
 9. האגודה תגיע לאיזון תקציבי ותשאף ותדאג לספק את הכלים והמשאבים הנדרשים לקיום הפעילות ויישום המטרות שהוצבו בתכנית עבודה זו. כמו כן, האגודה תדאג לכיסוי ההוצאות של פעיליה ומתנדביה וכמידת האפשר תשאף לתגמול והכרת תודה הולמת וצנועה לפעיליה ומתנדביה.
 10. עיצוב המנגנון הארגוני- מחלקות, הגדרת תחומי פעילות המחלקות וגבולות הפעילות, תפקידים והגדרות התפקיד והסמכויות, מנגנון קבלת ההחלטות, ערוצי התקשורת  ותהליכי העבודה, מפגשים-פורומים ותדירויות.
 11. בנייה, מיצוב והחדרת המותג "אגודת הסטודנטים" תוך חיזוק ושיפור תודעת קיומה ותדמיתה ופעילויותיה בקרב הסטודנטים.
 12. בדיקת הצרכים המיוחדים של הסטודנטים לגווניהם בכל המישורים תוך כדי תעדוף ומתן רשת מענה ראויה.