מלגות
נפש יהודי

מלגת "נפש יהודי": לפתוח את ארון הספרים היהודיל ולהתחבר מחדש למורשת, במפגשי לימוד, סופי שבוע חווייתיים ומשלחות לפולין.

דרגו עכשיו: