v

   סטודנטים/יות יקרים/ות, הגלישה באתר בטוחה!  (הסבר)
סגור
סטודנטים/יות יקרים/ות, הקניה באתר בטוחה!

האגודה נדרשה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של אבטחה על ידי הנהלת האו"פ.

האתר פותח עם חברת "סקופו" בהתאם למסמך דרישות האבטחה ובפיקוח חברת "האקטיקס", המאבטחת את האו"פ.

מתוך ראיית טובת הסטודנטים הושקעו משאבים רבים בנושא ברמת הקוד והתשתית בה מתארח האתר.

באתר לא נשמרים נתוני כרטיסי האשראי של הסטודנטים! בכל רכישה יש להזין הפרטים מחדש.

הסליקה מבוצעת (לכל סוגי כרטיסי האשראי בישראל), בחברת PAYCARD שעברה בדיקות מחמירות ואושרה לסלוק כרטיסי אשראי על פי דרישות חברות האשראי בישראל.

אנו מאחלים לכם קניה נעימה ובטוחה.

רישום משתמש חדש
טופס הרישום מיועד לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד!

המידע אותו תתבקשו למלא נשמר בסודיות באגודה ומשמש לצרכי האגודה לשימוש עתידי במתן מלגות לסטודנטים
בעתיד, בסיוע לסטודנטים עם לקויות , ביצירת קבוצות לימוד וטרמפים בעתיד , בהבנת מי הקהל הסטודנטיאלי וסיוע
לנו להשיג הטבות לסטודנטים מחברות שונות ועוד. אנו מודם לכם על הסבלנות, תשומת הלב וההיענות.
שלב 1פרטי התחברות
*שם משתמש:  
*סיסמא:
סיסמא חייבת להיות באורך מינימלי של 8 תווים , כמו כן חייבת להכיל אות גדולה ואות
קטנה באנגלית וספרה . אין להשתמש ביותר משתי חזרות על תווים ושתי תווים הבונים
רצפים עוקבים (דוגמא לערכים לא תקינים : PPP,456,111 וכדומה).
דוגמא לסיסמא תקינה : Avishay97.


*סיסמא שוב:
*מייל:
פרטים אישיים
*שם פרטי:
*שם משפחה:
*ת.ז:
 מין:
*סוג הנרשם:
*קוד מזהה:  לקבלת קוד   (הסבר)
סגור
סטודנט/ית יקר/ה, אנא היכנס בקישור לשאילתא והעתק את המספר בן 50 תווים הנמצא תחת לשונית "אגודת הסטודנטים" >> "קוד מזהה לאתר אגודת הסטודנטים". פרט זה יהווה השלמה לרישומך כסטודנט וישמש לצורך שירותים שתוכל לקבל באתר. תודה על שיתוף הפעולה. אגודת הסטודנטים".
כתובת מגורים
כתובת מגורים: *עיר:
מיקוד:  פקס:
טלפון:  נייד:
*ניוזלטר:


 

   


sep