הצבעה בסקר

צפיה בסקרים נוספים

אתם רואים משהו לא הוגן, מרתיח את הדם! חוסר הגינות, שחיתות, צביעות. האם תילחמו בזה? או תעצמו את העיניים ותמשיכו הלאה?