מרתון בסטטיסטיקה א' החלה ההרשמה למרתון לפני בחינה בסטטיסטיקה א'.

imgShadow
מרתון בקורס מבוא לפסיכולוגיה האגודה וחברת experts מזמינים אתכם למפגשים פרונטאליים מרתוניים לפני בחינות במגוון מקצועות מרכזיים, עם מומחים בתחום

imgShadow
מרתון לפני בחינה בקורס מאקרו-כלכלה החלה ההרשמה למרתון לפני בחינה בקורס מאקרו-כלכלה 10126

imgShadow
מרתון בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית החלה ההרשמה למרתון לפני בחינה בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית

imgShadow