מרתון בסטטיסטיקה א' מרתון מלווה סטטיסטיקה א סמסטר ב' 2017 בתל אביב ובחיפה.

imgShadow
מרתון ביסודות מחקר כמותי ב' זקוקים לחיזוק לקראת הבחינה? הירשמו למרתונים בחיפה ובתל אביב ביסודות המחקר הכמותי ב'.

imgShadow