דבר היו''ר לפתיחת שנת הלימודים דבר יושבת ראש אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, לילך חייבי מנחם, לקראת פתיחת שנת הלימודים וסמסטר 2018א

imgShadow
דבר היו''ר: לילך חייבי מנחם לילך חייבי-מנחם במסר ראשון לסטודנטים לאחר היבחרה לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים של האו"פ.

imgShadow