דבר היו''ר היוצאת, לילך חייבי מנחם לילך חייבי מנחם מסכמת שנתיים של עשייה אינסופית על כסא היו"ר, עם הפנים לעתיד. תודה ובהצלחה בהמשך!

imgShadow
דבר היו''ר לפתיחת שנת הלימודים דבר יושבת ראש אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, לילך חייבי מנחם, לקראת פתיחת שנת הלימודים וסמסטר 2018א

imgShadow
דבר היו''ר: לילך חייבי מנחם לילך חייבי-מנחם במסר ראשון לסטודנטים לאחר היבחרה לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים של האו"פ.

imgShadow